40 Αποτελέσματα
Φίλτρα 40 Αποτελέσματα

Εύρος τιμής

Μάρκα

περισσότερες επιλογές
Διοξείδιο του άνθρακα
420
Τόνοι διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που εξοικονομούνται από την αντικατάσταση ταξιδιών με αυτοκίνητο
Oξείδιο του αζώτου
1,4
Τόνοι οξειδίων του αζώτου (NOx) που εξοικονομούνται από την αντικατάσταση ταξιδιών με αυτοκίνητο
Χιλιόμετρα
3,4
Εκατομμύρια χιλιόμετρα με ποδήλατο
Ανά 50 χλμ αποφεύγουμε 11.80 κιλά CO2 και έχουμε οικονομία €20
Μετακίνησε τον δείκτη για να αλλάξεις τα νούμερα!