Όροι Χρήσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «INSTACAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «INSTACAR», εφεξής η «Εταιρεία» ή «instacar» ή «εμείς», είμαστε ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί νομίμως σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, με σκοπό την εκμίσθωση και υπεκμίσθωση οχημάτων. H εταιρεία μας, εδρεύει στο Μαρούσι, Αττικής επί της οδού Πηγάσου, αρ.14 και φέρει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 150045801000 και Α.Φ.Μ. 801141110, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών.

Το instacar μέσω της ιστοσελίδας του www.instacar.gr («Διαδικτυακός Τόπος») έχει διαμορφώσει έναν εύχρηστο διαδικτυακό τόπο, προσφέροντας σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου, την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρει, εύκολα και γρήγορα. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του instacar και των υπηρεσιών που προσφέρει, υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο και η περιήγηση εντός της παρούσας ιστοσελίδας, δημιουργεί τεκμήριο, πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Αν ο Χρήστης έχει πραγματοποιήσει την εγγραφή του στον διαδικτυακό μας τόπο, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα Νομοθεσία για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενδέχεται να αποστείλουμε σε εκείνον, ενημερωτικά e-mails.

Mε την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, ο Χρήστης δηλώνει ρητά ότι έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του καθώς και ότι έχει κατανοήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το πλήρες περιεχόμενο των Όρων Χρήσης της Εταιρείας μας.

Το instacar διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους κάτωθι Όρους Χρήσης, χωρίς προγενέστερη προειδοποίηση των χρηστών. Οι Χρήστες οφείλουν να κάνουν κάθε φορά, έλεγχο για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων χρήσης κι εφόσον συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο τεκμαίρεται ότι αποδέχτηκαν ανεπιφύλακτα και όλες τις μεταβολές του.